Nu går vi över till ny hemsida
www.sbak.se


Svenska Bassetklubben, SBaK, bildades 1971 under namnet Svenska Bassetsällskapet
som en inofficiell ras sammanslutning för de bassetraser som då fanns i landet,
Basset Artesien Normand och Basset Hound. 
Snart följdes dessa raser av Basset Fauve De Bretagne
Petit Basset Griffon Vendéen, Grand Basset Griffon Vendéen och Basset Blue de Gascogne.