BASSET BLADET

Redaktör
Eva Pettersson
Främmestadsvägen 47
465 97 Nossebro
Tel. 0512-530 05  Mobil:
0736-460490
E-mail

Annonspriser
Medlem i SBaK och La/Rasklubb
1/1-sida 250,-
1/2-sida 150,-

Inbet. på PG. 79 08 27-0

 

För innehåll i artiklar svarar författaren och dessa behöver inte ge uttryck för åsikter som delas av SBaK´s styrelse, eller tidningens redaktion.
Viss redigeringsrätt förbehålles.

Nr Manusstopp Utgivning
1 15/2 Sista veckan i mars
2 15/5 Sista veckan i juni
3 15/8 Sista veckan i sept.
4 1/11 Kommer till jul

Skicka material till tidningen..
Materialsammanställare för Lokalavdelningar & Rasklubbar

LOKALAVDELNINGAR   RASKLUBBAR
SBaK-Mellan
Ulrik Fauhlér

Lövnäsvägen 18

686 35 Sunne

0565-10556
070- 644 63 47
ordforande@sbakmellan.se

  Basset Artesien Normand
Berit Roos
Lillehallsvägen 4
272 91 Simrishamn
0414-109 95, 072 - 247 42 45
berit.roos@orngrensgarden.se

 
SBaK-Nord Östra
Anso Petterson
Norra Vägen 47
136 45 Handen
Telefon: 08-777 15 94
 
allan.kanel@comhem.se
  Svenska Basset Hound Sällskapet
Lena Stengl
Stålvägen 2
29062 Vilshult
Tel. 0702537753
cockerstengl@hotmail.se
SBaK-Väst
Monica Anderson
Koberg 4
466 91 Sollebrunn
Tel. 0322-470 76
rainstone-iliaden@swipnet.se
  Svenska Basset Fauve De Bretagne Klubben

Katarina Ecklein

Plysvägen 10

302 25 Halmstad
Mobil: 076-186 46 00

Mail: k.ecklein@hotmail.com

SBaK-Öst
Jan Löfgren
Vissmålen 2
561 38 Huskvarna
Tel. 070-586 80 90
vissmalen@telia.com
  Svenska Petit Basset Griffon Vendéen Klubben
Annelie Svenningsson Friberg
Barbrohörbergsgata 9
412 49 Göteborg
070-393 33 19
Petitklubben@gmail.com

 

SBaK-Syd
Cecilia von Braun
Högaskog
361 94 Eriksmåla
Tel. 070-832 07 88
cecilia@morkaskogs.se


 
  Svenska Grand Basset Griffon Vendéen klubben
Linda Thulin
Mjöshult 5
504 96 Bredared
073-8069226
lindathulin20@gmail.com


Linda Thulin
Mjöshult 5
504 96 Bredared
0738-069226
lindathulin20@gmail.com


Läs mer: http://www.grandbasset.se/kontakta-oss/styrelsen/
Linda Thulin
Mjöshult 5
504 96 Bredared
0738-069226
lindathulin20@gmail.com


Läs mer: http://www.grandbasset.se/kontakta-oss/styrelsen/
Linda Thulin
Mjöshult 5
504 96 Bredared
0738-069226
lindathulin20@gmail.com


Läs mer: http://www.grandbasset.se/kontakta-oss/styrelsen/
Linda Thulin
Mjöshult 5
504 96 Bredared
0738-069226
lindathulin20@gmail.com


Läs mer: http://www.grandbasset.se/kontakta-oss/styrelsen