STYRELSEN                                                                                 Postgiro: 79 08 27 - 0

Ordf. /AU/Drevprovsansvarig

Håkan Hemäng 
Villan Västerby
590 45 Brokind
070-930 10 30
hakan@hemang.se

Viceordf./AU/Ras och Avel

Magdalena Lindberg 
Älmhult 6490
242 95 Hörby
070-654 79 20
hovrikets88@gmail.com

Ledamot/Sekr./AU

Andreas Fager
Klockartorp
641 92 Katrineholm
070-248 80 04
blomkullas@hotmail.com

Kassör

Christina Järveback 
Ockelbovägen 49
811 95 Järbo
070-609 43 52
dalsangs@hotmail.com

Ledamot /Materialförvaltare, Ras/Avel

Berit roos
Lillehallsvägen 4
272 91 Simrishamn
0414-109 95
berit.roos@orngrensgarden.se

Ledamot/Utställning

Catrin Hultén 
Åby Prästgård
599 94 Ödeshög
073-748 15 68
catrin.hulten@hotmail.se

Ledamot/Ras och Avel

Ronny Westerlund 
Gårdavägen 1
746 94 Häggeby
070-525 06 92
ronny.ll.westerlund@gmail.com


Suppl. Viltspår

Patrik Särenfors
Södertälje
patrik@peks.nu
070-539 79 81

Suppl. Utställning

Daphne Blomstrand
Dåveland  Myren
457 43 Fjällbacka
070-889 73 89
daphne.blomstrand@live.se

 


Revisorer

Kenneth Kullinger
Sköldgatan 6
723 71 Västerås 

Christina Forsgren

Valberedningen

Samk.

Kurt Johansen
076-142 49 89
grebbas@live.se

Lars Johansson

Lars Friberg