DREVPROV
Kommissarier för samtliga lokalavdelningar

SBaK:s drevprovsperioder 2016 / 2017:

(1/9) 1/10 – 31/10
1/11 – 15/12
16/12– 31/1 (28/2)


(1/2-28/2)
(Endast RR hundar)
Vid drevprov före 1/10
respektive efter 31/1 krävs
RR-intyg.


NORDÖSTRA

Plusgiro 646 43 27-3, Anmälningsavgift 150 kr.
300 kr ers domaren (betalas direkt till domaren)
+ ev reseersättning.

OBS!
Anmälningsavgiften skall vara erlagd innan
provets genomförande!

OBS: För att få starta på drevprov krävs medlemskap
i Svenska Bassetklubben!

Kommissarier:

Gästrikland och norr ut
Christina Forsgren
Svedje 772
861 95 Söråker
073-844 89 94

Uppland o Västmanland & Södermanland
Håkan Karlsson
Stålmansväg 16
141 41 Huddinge
Tel: 08-779 82 98

Gotland:
Barbro Pettersson
Genvägen 3
622 65 Gotlands Tofta
Tel: 0498-26 57 85 eller 070-272 41 44

Gemensam mail:
Sbakno.drevprov@hotmail.com


VÄSTRA

DREVPROVS PERIODER 
Period 1 Är uttagning till Basset SM.

Period 1: 2018-10-01 - 2018-10-31
Period 2: 2018-11-01 - 2018-12-15
Period 3: 2018-12-16 - 2019-01-31

Anmälningsavgift
150 kr sätts in på Pg 6434140-7 
eller via Swish 1234412763

i samband med anmälan.

Domarersättning
300 kr + ev. reseersättning
Betalas direkt till domaren före start.

Bevis på erlagd avgift skall kunna uppvisas i samband med anmälan

Kommissarier: 

Daphne Blomstrand 070-889 73 89  
drevprovvest@gmail.com

Ronny Holthe 070-257 79 79  
drevprovvest@gmail.com

Håkan Andersson 076-307 11 22  
drevprovvest@gmail.com


MELLAN

postgiro 55 33 16-1,Anmälningsavgift 150 kr,
300 kr direkt till domaren + ev reseersättning

Kommissarie:

Närke, Södra och V:a Värmland

Karl Pettersson
Pressgatan 7
680 71 Björneborg
Tel: 0550-276 04  070-326 82 98
Mail: drevprov@sbakmellan.se


Östra, Norra Värmland, Dalarna

Ann-Sofie Säljgård
Emausvägen 32
780 51 Dala Järna
Tel: 0281-204 31 eller 070-3752143
ann-sofie.petitbas@telia.com


ÖSTRA

Anmälningsavgift Kronor 200
:-
Anmälan sker skriftligen till kommissarien. Anmälningsblanketter finns på avdelningens hemsida
eller hos kommissarierna

Domarersättning 300:- + ev reseersättning

Postgiro 644 03 21 - 5

Drevprovskommissarie Östergötland:

Fredrik Jarl
Skärblacka 
Tel: 0122-303 39 eller 070-333 65 94
drevprov-ostergotland@sbakost.se

 Drevprovskommissarie i Småland:

-

Drevprovskommissarie i Kalmar Län:

Bertil Grandalen
Tel: 070-331 47 46
drevprov-kalmar@sbakost.se


Syd

DREVPROVSPERIODER 2017-2018
2017-10-01 – 2017-10-31
2017-11-01 – 2017-12-15
2017-12-16 – 2018-01-31
Vid drevprov före 1/10 samt efter 31/1 krävs intyg om rådjursrenhet.
 

Bankgiro 5256-2998 , Ers klubben 200:-, domaren 300:- direkt + ev reseersättning

Kommissarie

Torben Karlsson
Silkesv. 3 
371 61 Lyckeby
Tel: 0455-29786   
Mobil: 070-592 97 86

Email
drevprovbassetsyd@hotmail.com

 

>>DREVPROVSREGLER
Hunting test rules in enlish (pdf)
Gällande under perioden
2017-07-01  -  2022-06-30
Drevprovsregler - Handledning


Du måste vara medlem i
Svenska Bassetklubben eller motsvarande nordisk 
kennelorganisation
för att starta på drevprov
Det räcker inte med rasklubbsmedlemskap!

>>Anmälningsblankett i excell

>>Statuter för årets Drevprovshund
 


För information om hur man kvalar in till SM i drev
Gå in på den SBaK avdelning du tillhör, där får du information om hur kvalificeringstävlingen går till för just dig och din hund.
SBaK-Nordöstra
SBaK-Mellan
SBaK-Östra
SBaK-Västra
SBaK-Syd