Svenska Bassetklubben, SBaK, bildades 1971 under namnet Svenska Bassetsällskapet som en inofficiell ras sammanslutning för de bassetraser som då fanns i landet, Basset Artesien Normand och Basset Hound. 
Snart följdes dessa raser av Basset Fauve De Bretagne
Petit Basset Griffon Vendéen, Grand Basset Griffon Vendéen.


Jaktmässa på Rottneros / Sunne..

Uppdateringar

4/10 Protokoll inlagda
15/8 Resultat från Basset SM i viltspår 2018
3/2 Angående JAP & JUP
13/1
Förtydligande av tillvägagångssättet
för Årets Viltspårshund (SBaK)
27/11 Resultat Småhunds SM 2017
11/11 Resultat Basset SM i drev 2017
8/10 Minnesanteckningar från SBaK's Ordförandeträff

Resultat från Basset SM i spår 2018
>>Resultat

Resultat från Basset SM i drev 2017
>>Resultat