JAP & JUP


Eftersom det varit lite funderingar kring JAP o JUP när man måste ansöka osv. Så vill Cs klargöra eventuella funderingar.

Vanligen så delas diplomen ut på respektive La:s årsmöte. Diplomen skickas till sekreteraren i LA som tillser att diplomen kommer till årsmötet för utdelning . Detta brukar vara en trevlig liten ceremoni för hundägare och uppfödare . Om man inte kan närvara på årsmötet så skickas diplomet hem till vederbörande av sekreteraren i LA. Naturligtvis kan man lämna in ansökan och få sitt diplom även om man inte hinner ansöka innan årsmötet. Då skickas diplomet direkt till vederbörande . Alla som ansöker och har rätt antal poäng för pris kommer att erhålla sina diplom. Hoppas att detta blev klart och tydligt. 
Nu hoppas vi att alla resultat kommer i ordning snart och att ni som kan och vill ansöker.  

Vänligen SBaK Cs

ANSÖKAN OM JAP & JUP

Om du skriver ut och skickar via post

Andreas Fager
Klockartorp
641 92 Katrineholm

Spar du ner pdf filen skickar du via email till blomkullas@hotmail.com

>>Ansökan om JAP
SBaK´s JaktAvelsPris

>>Ansökan om JUP
SBaK´s JaktUppfödarPris