Kalender för SBaK
CS, Lokalavdelningar & Rasklubbars Telefonmöten

För boka in möte och för att få kod & telefon nummer
Kontakta SBaK's Sekreterare
Andreas Fager
blomkullas@hotmail.com
för inloggningsuppgifter 070-248 80 04

För att boka ditt möte kontaktar du Eva pettersson
info@bassethound.se
Skriv i mailet att det gäller telefonmöte, datum, klubb/avd, mötets tid
samt ev vad för slags möte det gäller om detta är viktigt!
 

OBS!!.
Ibland fungerar inte denna tjänst på grund av överbelastning.
Vi i CS vill gärna ha reda på när detta inträffar då det är en tjänst vi betalar för.
Meddela
Andreas Fager070-248 80 04 när detta händer er..


2019

DATUM

AVDELNING (CS/La/R-kl) MÖTE
JANUARI    
     
14 SBaK Styrelsemöte kl. 19.00
15 BANK Styrelsemöte kl. 20.00
16 Nord Ö Valberedningen kl.19.00
17 SBaK-Syd Valberedningen tel. kl.19.00
28 SBaK-Syd Styrelsemöte kl. 19.30
FEBRUARI    
4 BANK Styrelsemöte kl. 20.00
5 SBaK-Öst Styrelsemöte kl. 19.00
6 SBaK-Mellan Drevprovskollegie kl. 19.00
7 SBaK-Väst Drevprovskollegie kl. 18.00
13 SBHS Möte kl. 19.00
MARS    
APRIL    
MAJ    
JUNI    
JULI    
AUGUSTI    
SEPTEMBER    
OKTOBER    
NOVEMBER    
DECEMBER    

2020

DATUM

AVDELNING (CS/La/R-kl) MÖTE
JANUARI    
     
FEBRUARI    
MARS    
APRIL    
MAJ    
JUNI    
JULI    
AUGUSTI    
SEPTEMBER    
OKTOBER    
NOVEMBER    
DECEMBER