Kalender för SBaK
CS, Lokalavdelningar & Rasklubbars Telefonmöten

Boka in datum för möte
Maila webbmaster sbak_webb@kruts.se

Skriv i mailet att det gäller telefonmöte, datum, klubb/avd, mötets tid
samt ev vad för slags möte det gäller om detta är viktigt!

För att få kod & telefon nummer
Kontakta SBaK's Sekreterare
Andreas Fager
blomkullas@hotmail.com
070-248 80 04
 

OBS!!.
Ibland fungerar inte denna tjänst på grund av överbelastning.
Vi i CS vill gärna ha reda på när detta inträffar då det är en tjänst vi betalar för.
Meddela
Andreas Fager070-248 80 04 när detta händer er..


2018

DATUM

AVDELNING (CS/La/R-kl) MÖTE
DECEMBER    
4 SBaK-Öst Styrelsemöte kl. 19.00
5 Framtidsgruppen Möte
10 SBaK-Syd Styrelsemöte kl. 19.30
11 SBaK-Cs Styrelsemöte
12 PBGV-Klubben Styrelsemöte
18 SBaK-Öst Drevprovskollegie kl. 19.00
20 SBaK-Mellan Drevprovskollegie kl. 19.00

2019

DATUM

AVDELNING (CS/La/R-kl) MÖTE
JANUARI    
8 SBHS Styrelsemöte kl. 19.00
10 SBaK-Väst Drevprovskollegie kl. 18.00
15 BANK Styrelsemöte kl. 20.00
FEBRUARI    
4 BANK Styrelsemöte kl. 20.00
5 SBaK-Öst Styrelsemöte kl. 19.00
6 SBaK-Mellan Drevprovskollegie kl. 19.00
MARS    
APRIL    
MAJ    
JUNI    
JULI    
AUGUSTI    
SEPTEMBER    
OKTOBER    
NOVEMBER    
DECEMBER    

2020

DATUM

AVDELNING (CS/La/R-kl) MÖTE
JANUARI    
     
FEBRUARI    
MARS    
APRIL    
MAJ    
JUNI    
JULI    
AUGUSTI    
SEPTEMBER    
OKTOBER    
NOVEMBER    
DECEMBER