MEDLEMSKAP I SVENSKA BASSET KLUBBEN 
Har du en basset, eller är intresserad av att skaffa dig en basset
och inte är medlem i Svenska Bassetklubben?

Du blir medlem på följande sätt:
Fyll i blanketten under länken "Ny medlem"

 • >>Ny medlem
  Nytt enklare sätt att bli medlem,
  gå in på länken och följ anvisningarna

  Efter anmälan kommer Inbetalningskort och medlemskort skickas ut av SKK.
  När betalning skett är man medlem.

   

 • >>Uppfödare
  Uppfödare anmäler sina valpköpare som inte redan är medlemmar för ett gratis år..

Avgifter  
Ordinarie medlem  250:--
Familjemedlem   80:--

Gåvomedlemskap från uppfödare till nya valpköparen
*som ej är medlem i SBaK sedan tidigare.
(Första året)
0:--

Frågor angående medlemsskap
Kontakta vår kassör
Christina Järveback
026-993 66, 070-609 43 52
E-Post

Som medlem kan du bland annat..

 • starta på drevprov och viltspårprov arrangerade av SBaK´s Lokalklubbar

 • att kunna ställa ut på SBaKs utställningar

 • få info om aktuella täckhundar, parningar och valpkullar

 • information om aktiviteter i SBaK via vår tidskrift Bassetbladet, som  utkommer med 4 nr/år
   

 • information om aktiviteter i din lokalklubb

 • att kunna påverka klubben genom att ställa motioner och rösta på delegater till klubbens högsta organ, Bassetfullmäktige, vartannat år
   
  bassetbl299.JPG (11954 bytes)