SBaK´s KLUBBMONTER PÅ HUNDMÄSSAN 2011

ETT STORT TACK!!
till alla er som ställde upp och jobbade under helgen!


En hedrande 3e placering med hp fick vår monter!!!!

Motivering:

Trevligt med klubbens alla raser i samma monter.
Det är inte alltid Frankrike och England samsas så väl.

Ett STORT TACK till Per Brandt på Ranhammar Screentryck
som varit ett fantastiskt stöd och ställt upp med material, idéer och engagemang.