Telefonmöte CS 2010 11 30

SBaK- CS telefonmöte 2012-07-02

Närv: Susanne Lindquist, Ingemar Olofsson, Berit Roos, Håkan Hemäng, Josephine Veen Huis, Christina Järveback, Bo Olofsson, Håkan Hemäng, Susanne Nilsson.

Meddelat förhinder: Mikael Löfberg

24.12. Mötets öppnande

Sussie öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

25.12 Val av justerare

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Ingemar Olofsson

26.12 Fg protokoll

Josephine har mailat oss det dokument hon hade från brukshundsklubben.
Beslutades att det dokumentet skall spridas till övriga klubbar inom SBaK och användas. Viss justering av texten innan utskick behövs.

27.12  Post inkommande / utgående

Det hade inkommit ett remissvar från Svenska Stövarklubben ang vargfrågan.
Andra jakthundsklubbar hade besvarat den remissen. Beslutades att Stövarklubbens remiss, tillsammans med en fråga om hur SBaK vill ha det ang varg skall skickas ut till LA och rasklubbar. Skall vi nollvision som Stövarklubben eller vill vi ha det av riksdagen beslutade 210 vargarna? Svar skall vara CS tillhanda 6/8 2012.

BO skickar också ut en påminnelse ang förfrågan gällande Hamiltonplaketten / Förtjänsttecken som kommit från SKK. Svar skall vara CS tillhanda senast 6/8 2012.

28.12 Ekonomi

Ekonomin ligger i fas med beslutad budget. Enda konstigheten var portokontot. Christina kollar upp detta.

29.12 30-årsjubileumet.

BO kollar med Hotell Scheele om bokningsläge, om senaste avbokningsdag och priser för rum och middag. Det är styrelserna i LA och rasklubbar som skall bjudas in till jubileumsmiddag och utbildningsdag. SBaK står för middag och övriga konferenskostnader. LA och rasklubbar för rummen och resekostnader.
Inbjudan måste skickas ut till denna middag och konferensdag snarast.
På inbjudan skall framgå när vi senast skall ha svar.

30.12 Drev / Viltspår

Dispens att få släppa hund sista helgen i september på en utbildningsdag för drevprovsdomare är klar. Likaså dispens från veterinärkravet på vårt Basset-SM i drev finns beviljad.

Taxklubben har, liksom Stövarklubben, hoppat arbetet med dom nya drevprovsreglerna. Om inte Taxklubben återkommer till regelrevideringskommittén och fortsätter arbetet kommer CS att ta ställning till hur SBaK skall gå vidare med detta.

Viltspårsprov i LA Öst. CS förväntar sig att LA Öst effektuerar tidigare begäran från CS och att CS senast torsdag kväll 5/7 har ett positivt svar från LA Öst.

För att få någon rätsida på problemen i LA Öst så måste det till ett möte med berörd domare. Går inte detta får LA Öst begära hjälp från CS.

Tre nya drevprovsdomare godkändes efter dom genomfört sin utbildning. Det är Fredrik Jarl från LA Öst och Staffan Corneliusson och Dag Andersson från LA Väst. Detta är också meddelat till SKK. BO skickar ut domarkorten.

31.12 Utställning

Det är preliminärbokat  Vilsta Sporthotell till CS utställning 2013- 04-14. Lokalkostnad: 5.000:- och konferenslokal från 940:-. Två Danska domare är tillfrågade.

Arvid Göransson är ny auktoriserad exteriördomare för BFdB, BH och PBGV.

Noterades att vi fått ett mail från MG Event som till en rimlig kostnad erbjuder sig att sköta ”pappersarbete” vid utställningar.

Ringsekreterarväskor: Väskorna kommer levereras under hösten 2012. CS beställer väskor och betalar 10 stycken väskor á 190:-. Behåller en själv och resten får LA och rasklubbar dela på. Dom klubbar som beställt ytterligare väskor till sig får betala dessa själva. 

32.12 Avel

FK / SKK har nu tagit fram nya avtal för Uppfödare ( köpeavtal, köpeavtal med bibehållen avelsrätt och fodervärdsavtal ). Dessa nya avtal är dom som gäller framöver from 21 juni 2012. Dom gamla avtalen kan användas fram tom sista april 2013. Därefter är dom ogiltiga.

33.12 LA och rasklubbar

Varje kontaktperson ska innan våra CS-möten kontakta sin LA/Rkl och aktivt höra sig för om vad som är på gång framöver och vad som hänt under perioden sen sist. SBaK som helhet måste ha en bättre kommunikation inom och mellan sig. Varje LA/ Rkl protokoll skall skickas till CS så vi kan hålla oss ajour med vilka beslut som tas i dom olika klubbarna. Kontaktpersonen är skyldig att rapportera problem eller tveksamheter till CS från ”sin klubb”. Likaså är varje klubb skyldig att rapportera eventuella problem till sin kontaktperson.

Syd: Arbetar för fullt med kommande Spår SM. Anordnar även drevprovsdomarkonferens i höst.

Väst: Utställning i Tånga Hed i augusti. Drevprovsdomarkonferens i september.

Öst: Utställning i Hultsfred 25/8. Drevprovsdomarkonferens i september. Ny hemsida finns nu i drift. www.sbakost.se är den nya adressen. Ny drevprovskommissarie är Jan-Erik Berglind.

Mellan: Utställning i Ransäter 29/7. Drevprovsdomarkonferens i september.

Nord Öst: Har fått positiva signaler om att få vara med på jakthundsklubbarnas utställning på Gotland. Deltog på Höga Kusten mässan. Efterlyser lite material att dela ut på dessa mässor. Raspresentationer, klistermärken och liknande saker. Drevprovsdomarkonferens i september.

BANK: Endast 7 uppfödare kom till uppfödarmötet. Nytt möte skall hållas i Mariestad 22/9. Ny adjungerad sekreterare är  Tomas Skaner.

SBFK: Arbetar med RAS. Fauvehelg i 3 – 5 augusti.

SBGVK: Har haft jubileumsutställning med middag. Har haft Petitmästerskapet i viltspår där Hedarnas Kling och Oscar segrade.

SBHS: Houndhelg 21 – 22/7. Det blir utställning, årsmöte, viltspårsträning och ringträning.

34.12 Basset-Bladet / sbak.nu

Offert på att trycka BB i färg har kommit. Beslutades att from Nr 3 2012 skall tidningen ges ut i färg. Webbmastern har fått ny mailadress. Cilla@kruts.se. På hemsidan finns nu funktionärsknapp där vissa dokument finns inlagda att hämta.
Flera kommer.

35.12 Övriga frågor

Protokollsutdrag angående uträkning av årets hund skall skickas till rasklubbarna.
BO fixar. Berit tar fram pris på klisterdekaler.

36.12 Nästa möte

Andra veckan i Augusti. Sussie kallar

37.12 Mötets avslutande

Sussie tackade alla för att bra möte och önskade alla en trevlig sommar.

 

Vid protokollet:

Bo Olofsson

 

Justeras:

Susanne Lindquist                    Ingemar  Olofsson