Dagordning

Centralstyrelsen för

Svenska Bassetklubben

Plats och datum:
Telefonmöte -
2
Tisdag 9 aug 2016
Kl. 19.00

 

Närvarande:
Håkan Hemäng, Ronny Westerlund, Ture Davidsson, Catrin Hultén, Berit Roos, Therese Corneliusson och Ulrika Boström

Anmält förhinder:
Magdalena Lindberg, Stefan Lundh

Frånvarande:

 

§

 

Ansvarig

1.  

Mötet öppnas: Håkan hälsar styr.medl. Välkomna!

 

2.  

Ev. val av mötesordförande, mötessekreterare: Håkan/Ulrika

 

3.  

Val av justeringsperson: Catrin Hultén

 

4.

Godkännande av dagordning: Godkänd

 

5.

Föregående protokoll Beslut numrering av protokoll övr. Godkänt

 

6.

Inkommande skrivelser

2016-07-10Polska Basset klubben efterlyser information om vilka jaktprov våra bassetar behöver göra för att kunna tävla om CIB. – Catrin har lämnat svar.

2016-07-09 Godkännande av Aspirant för Göran Hallberger.

2016-06-29 BPH- För jakthundar. (SKK-artikel)

2016-06-22 GBGV-klubben uppmärksammar att det är obligatorisk mätning av rasen i S, men det verkar inte nått utländska domare?!

2016-06-17 Ansökan om bidragsberättigad Exteriördomarkonferens 2019

2016-06-16 NÖ vill flytta sin utställning och köra den gemensamt med Taxklubben, 2017.

2016-06-16 Regelöversyn och utvärdering av Hälsoprogram

2016-06-16 Inbjudan lämna förslag för ”Hamiltonplaketten”

2016-06-10 Inbjudan ”Föreningsteknik” 17/9 Hässleholm, sista anm. 15/8

2016-06-02 Avtalsförslag SKK’s IT-stöd – ”Arrangera Jaktprov”.

 

7

Utgående skrivelser

2016-08-02 Påminnelse om Drevprovskonferensen / Håkan

2016-08-03 Cs har lämnat kompletterande underlag till SKK. Man saknade protokoll, Balans- o. Resultatrapporter för 2015. Catrin, Christina och Ulrika).

 

2016-07-27 Espen Engh är godkänd av Cs att vara examinator för våra raser, i Sverige. Och finns fr.o.m. juli-16 på listan över examinatorer i Sverige.

2016-07-26 Utskick med bl.a. info om ”Lathund för SM-arr.” / Håkan Hemäng -Finns även att läsa på Cs hemsida

2016-07-19 Se även inkomm. Polska Bassetklubben- Catrin

2016-06-21 Sommarhälsning med information om:

Drevprovskonferens 28 augusti 2016

Revidering av drevprovsregler och lämplighet av en Unghundsklass.

 

8.

AU-beslut: Återinföra Espen Engh, Ungundsklass reviderat CS.

NÖ flyttar sin utställning

Ej ha med Unghundsklass i drevprovsrevideringen, mailbeslut inom Cs

Som AU vidimerade.

 

9.

Bordlagda frågor till detta styrelsemöte

10.

Utställningsgruppen

Fråga från Grand ang. arrangera eget Inoff.utst. / Godkänt av Cs

Utebliven mätning på SBaK:s La:s utst. /BAN-PBGV-GBGV -Catrin skickar info till samtliga La.

Domarkompendium – Finns på Cs’ hemsida. Catrin kontaktar Eva Pettersson för utskick till styrelsen, av densamma.

Monter på Stora Sthlm (inkl. styrelsemöte, punkt på § 16). Fråga Skk om Samlingsmonter 2016. Utskick till La och rasklubbar, med fråga om deltagande, Håkan lämnar info till Ulrika.

Håkan kontaktar Kjell Svensson/SKK

 

Catrin

Therese

 

11.

Jaktgruppen (drev och viltspår)

Rapport från Viltspårs-SM 7/8 hos La Mellan – Lämnar info vid nästa Cs-möte.

Ärende för beslut: Hur gör vi med domare, i detta fall inom viltspår, som dömer utan att SBaK:s riktlinjer för anmälan följs? Stefan bjuder in La’s viltspårkomm/ansv. Till telefonmöte för genomgång av regler för hur anmälningarna skall skötas. Håkan och Stefan deltar.

Arrangera Drevprov SBaK är med Avtalsförslag SKK’s IT-stöd

Drevprovskonferens 28/8 på Motell Vätterleden – Kallelse har gått ut

 

Stefan Håkan

12.

Ekonomi

Christina har lämnat en sammanställning. Deltar även på Cs-mötet och redovisar ekonomin Har fortfarande inte fått pengar från SKK.

Minusresultat enl. budget.

Håkan kontaktar Dreverklubben för påminnelse av uteblivna pengar, kostnader för Domarkonferensen.

Beslut om att Rasklubbarna får ett begränsat bidrag, för kostnader för kommande Exteriördomarkonferens.

Inköp av dator till sekreterare – Beslut om ny dator till Cs/Sekret. Godkänt.

 

13.

Bassetbladet

Presstop 15 augusti. Innehåll/information från CS?

Blänkare om att Uppfödarna skall anmäla sina valpköpare för ett medlemskap i SBaK. Vilketinte verkar vara helt självklart för alla./Catrin kontaktar Eva Pettersson

Ordförandes rader / Håkan

Ansvarsområdena ser varje kommitté över.

 

14.

Framtidsgruppen

Medlemmar till Framtidsgruppen? Beslut om att fortsatt arbete sker med de personer som deltog på förmötet.

Mailadresser …….@sbak.nu / Ronny kollar hur alternativen ser ut. Sekreterarmailen är beslutat

Ronny

15.

Rapport från LA och Rasklubbar

Basset Hound har haft Årsmöte och det var 37 deltog. Ochdet blev 80(!) hundar på utställningen.

Medlemmar från Gotland som önskar byta La. Medlemmarna kan byta La.

Protokoll från rasklubbar och La. Samtliga protokoll till Cs/Sekreterare.

 

Alla

16.

Övriga Frågor

Fysiskt Cs-möte på Åby Prästgård 22-23 oktober. Kl. 12.00

 

17.

Nästa möte: Fysiskt möte 2016-10-22 kl.12.00

18.

Mötet avslutas: Ordförande/Håkan tackar styr.medlemmarna för visat intresse

 

 

Justeras: Catrin Hultén