Protokoll för vid telefonmöte:

Centralstyrelsen för

Svenska Bassetklubben

Plats och datum:
2018-05-01
Telefonmöte
Styrmöte-15

 

 

 

Närvarande: Anmält förhinder: Frånvarande:

 

§

Ärende:

Ansvarig
 

1. Mötet öppnas
2. Ev. val av mötesordförande, mötessekreterare Håkan/Ronny
3. Val av justeringsperson Magda

4.

Godkännande av dagordning ok

5.

Föregående protokoll 2018-02-27 + 2018-03-22 ok

6.

AU-beslut/Mailbeslut
 • Propositionerna: var utskickade dom var ok
 • Motion från La Väst JAP/JUP Godkändes och svar var återremitteras till CS/ för behandling så att den blir mer rättvis.
 • Årsmötesordförande. Göran Björkman Har tackat ja.

7

8.

Aktuella frågor

FULLMÄKTIGEHANDLINGARNA

 • Revisorernas berättelse : Ronny mailar den påskrivna till Håkan
 • Årsmötessekreterare: Jan Karlsson tillfrågat men ej svarat om Jan inte kan så finns flera andra i åtanke.
 • Anmälda delegater : 33 st till lunch Nord Östra har anmält 1 till lunch
 • Guidning kl 11: Ska ta max en timme
 • Ska vi ses något tidigare? -Iordningsställande av lokalen: Kl 10 träffas delar av CS för att fixa innan mötet
 • Kaffe vid ankomsten :Inget kaffe serveras vid ankomsten.
 • Lunch: Beslutat att servera fisk.
 • Fika : Efter fullmäktige serveras kaffe/kaka.
 • Vem trycker handlingarna : Håkan tar hand om detta. Ev kan SKK kan hjälpa oss med detta.
 • Övernattningar : 3 st från CS

9.

Utställningsfrågor
 • Uträkning Årets Utställningshund -Petit: Fel uträkning för Petiterna vilket uppmärksammats av Annicka L. Håkan kollar detta och rättar/skriver om detta i nästa BB.

10.

Jaktgruppen (drev och viltspår)
 • Skrivelse ang. drevprov för Ismans Yes : Denna fråga har redan behandlas av jakthundskommiten SKK och vi kan då ej behandla detta utan frågan måste avgöras hos SKK.

11.

Övriga frågor :
12.  Nästa möte : Nästa möte blir konstituerande möte-
13. Mötet avslutas
 

Justerare
Magdalena Lindberg