Konstituerande möte 2008-04-05 i Jönköping
 
1.08 Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
     
  Ordförande: Torbjörn Lenstad
  Vice Ordförande: Göran Pettersson
  Sekreterare: Bo Olofsson
  Kassör: Christina Järveback
  Ledamot: Mikael Löfberg
  Ledamot: Jan – Erik Berglind
  Ledamot: Håkan Sköld
  Suppleant: Berith Roos
  Suppleant: Eva Pettersson
   
2.08
 
 Följande personer tecknar Bassetklubben var för sig:
 Torbjörn Lenstad; Göran Pettersson; Christina Järveback.
   
3.08
 
AU ej ekonomi.
Torbjörn Lenstad; Göran Pettersson; Bo Olofsson
   
4.08
 
AU gällande ekonomi.
Torbjörn Lenstad; Göran Pettersson; Christina Järveback
   
5.08 
Övrigt.
Tord Markström är adjungerad till CS som behjälplig med viltspårskonferens som skall
avhållas under våren 2008.
Torbjörn L hämtar material från Sussie Lindquist.
Jan – Erik B hämtar material från Maria Wedin.
   

6.08

Nästa möte sker Lördagen 24 Maj i Trosa. Dvs i samband med Tullgarn Game Fair.
 
 
 

 

Vid protokollet                Justeras                                    Justeras

 

Bo Olofsson                Torbjörn Lenstad                  Mikael Löfberg