Svenska Bassetklubbens konstituerande möte 2010-05-29 i Upplands-Väsby.

25.10. Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Ordförande Susanne Lindquist.

Vice Ordförande: Mikael Löfberg

Kassör: Christina Järveback

Sekreterare: Bo Olofsson

Ledamot: Ingemar Olofsson

Ledamot: Ursula Nielsen

Suppleant 1: Håkan Hemäng

Suppleant 2. Josephine Veen Huis

 

26.10  Följande personer tecknar Bassetklubben var för sig.

Susanne Lindquist och Christina Järveback

 

27.10 AU enligt följande.

Susanne Lindquist, Mikael Löfberg, Bo Olofsson. Vid ekonomiska frågor även Christina Järveback.

 

28.10 Följande arbetsgrupper bildades.

Jakt/Drev: Mikael Löfberg, Ingemar Olofsson

Jakt/Viltspår: Ursula Nielsen.

Material: Berit Roos

Ungdomsansvariga: Håkan Hemäng, Josephine Veen Huis.

Utställningsansvarig: Christina Järveback

Avel /SRD-ansvarig: Susanne Lindquist.

Redaktör/ Medlemsansvarig: Eva Pettersson.

Medlemsvärvare: Christina Järveback.

Stadgegrupp: Förslag på namn till nästa möte.

29.10 Övrigt

Bo hör med Göran Pettersson om han vill kvarstå som lagledare för Bassetlaget under Småhunds-SM.

 

30.10 Nästa möte

Telefonmöte 13/7 kl. 19.00. Bo och Susanne författar en agenda innan mötet.

 

Vid protokollet:

Bo Olofsson

 

Justeras:

Susanne Lindquist                                      Mikael Löfberg