Telefonmöte CS 2010 11 30

SBaKs Konstituerande möte 2012-04-21 i Örebro.


Närv
: Susanne Lindquist, Christina Järveback, Berit Roos, Josephine Veen Huis, Ingemar Olofsson, Håkan Hemäng, Bo Olofsson.

Ej närvarande: Mikael Löfberg, Susanne Nilsson
 

1.12 Sussi öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.12 Till justerare valdes Berit Roos.

3.12 Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Vice Ordförande: Josephine Veen Huis.

Kassör: Christina Järveback.

Sekreterare: Bo Olofsson

4.12 Firmatecknare för Svenska Bassetklubben är Christina Järveback 601206-7507 och Susanne Lindquist 610418- 0069

5.12 Övriga ansvarsområden fördelar sig enligt följande:

Drevprovsansvariga: Ingemar Olofsson och Mikael Löfberg

Viltspårsansvarig: Håkan Hemäng

Utställningsansvariga: Christina Järveback och Sussi Lindquist.

Avel: Sussi Lindquist

Hemsida/ Basset Bladet / PR / Media: Josephine Veen Huis.

Material: Berit Roos

Jubileumsansvarig: Bo Olofsson

6.12 Ansvariga för respektive lokalavdelning:

La Syd: Berit Roos

La Väst: Christina Järveback

La Mellan: Ingemar Olofsson

La Öst: Susanne Nilsson

La Nord Öst: Bo Olofsson

 

7.12 Ansvariga för respektive rasklubb:

SBGV: Bo Olofsson

SBHS: Sussi Lindquist

BANK: Berit Roos

SFDBK: Håkan Hemäng

8.12 Nästa möte bör vara ett fysiskt möte och Sussi uppmanade alla att snarast meddela vilka lediga lördagar det fanns i maj eller juni. Därefter kommer Sussie kalla till möte.

 

Vid protokollet:

Bo Olofsson

 

Justeras:

Susanne Lindquist                                          Berit Roos