VILTSPÅR PROV

Kontakta din lokalavdelning för vidare information.

Nordöstra
Mellan
Väst
Öst
Syd

1/1 - 31/12
1/4 - 31/12
1/1 - 31/12
1/3 - 31/12
1/1 - 31/12

 

 

 

Kommissarier
för samtliga lokalavdelningars rörliga prov


NORDÖSTRA
1 jan. - 31 dec.
Förutsättning: Barmark

postgiro 646 43 27-3
Anm. avgift 150 kr + domarersättning 200kr


Uppland
Blanketter/Anmälan:

Desirée Högman
Sätra 279
814 95 Älvkarleby
026-870 12 
070-756 60 36
lovhogenskennel@hotmail.com

Södermanland och Söderöver

Anso Pettersson
Norra Väg 47
136 45 Handen
Tel 08-777 15 94
allan.kanel@comhem.se

Gästrikland och norrut
Bengt Olsson
Ås 114
865 91 Alnö
Tel. 060 - 58 93 02

 bengto17@gmail.com


VÄSTRA

1 jan. - 31 dec.
Förutsättning: Barmark

postgiro: 643 41 40-7 Anm. avgift 150 kr + domarersättning 200 kr
+ eventuell reseersättning

Anmälan
Inger Skoglund
Bojetorpet 225
462 93 Vänersborg
Tel 0521-25 70 45


MELLAN
1/4 - 31/12, förutsättning barmark

postgiro 55 33 16-1, ers. Anm. avgift 150kr
+ domarersättning 200kr
Anmälan 10 dagar före start till kommissarien.

Ola Nilsson
Nyeds-Hedås  216
660 60 Molkom
Mobil  070-69019
67
viltspar@sbakmellan.se


ÖSTRA

1 Mars. - 31 dec.
Förutsättning: Barmark

postgiro 644 03 21-5, Anm. avgift 200 kr.
 Varje domare fastställer själv prisvalören för de hundar han/hon dömer.
Anmälan 10 dagar före start till kommissarien, domarersättning 200kr.

Östergötland

Thord Markström
Hargs Östergård
590 51, Vikingstad
Tel. 013 - 850 38
Mobil. 070 - 379 56 84

Småland

Sören Engström
Gisshult gård
571 92  NÄSSJÖ
Tel: 070-650 05 82
viltspårsansvarig@sbakost.se


Syd

1 jan - 31 dec
Förutsättning = barmark
Anmälan 10 dagar före start till

Anmälningsavgifter Anlag eller Öppen klass
anmälningsavgift 200:-kr + domarersättning 200kr

Bankgiro 5256-2998 

Kommissarie

Samtliga Bassetraser
Laila Dahlman
Pl 2674 Matteröd
282 91 Tyringe
Tel: 0451-533 74
Mobil:073-641 49 40
laila.basset@outlook.com

Samtliga övriga raser:
Pauline Edenklint
Svärtingstorpsgatan 19
282
34 Tyringe
pauline.edenklint@outlook.com
 


 

Förtydligande av tillvägagångssättet
för Årets Viltspårshund (SBaK)

  • Statuterna för Årets Viltspårshund finns under A-Ö/Dokument på denna sidas vänstermeny.
  • En kopia på viltspårsprotokollen sänds till resp. ras avelsråd som sedan räknar ut Årets Viltspårshund.
  • En Årsbästa-lista sänds sedan från resp. rasklubb, senast den 15 feb till SBaK:s ledamot Berit Ross på berit.roos@orngrensgarden.se
  • Resultatet kommer med i nästkommande Bassetbladet samt att resp. ras vinnare kallas till dess egna lokalavdelnings årsmöte dit SBaK CS sänder ett Årsbästa-pris.

  • Anmälningsblankett i excell
  • Anmälningsblankett i pdf
     

>>Statuter för årets Viltspårhund